Condities en kosten consult en ziektekosten-vergoedingen verwijzing

  • Eerste 2 consulten (anderhalf uur): € 115 
  • Vervolgconsult (één uur): € 85
  • Kinderconsult (tot 12 jaar): € 75* 

Er is een pinfaciliteit, directe betaling na afloop van het consult wordt op prijs gesteld

Vergoedingen Mesologie 2021: ik ben lid van de VBAG, die op haar website (www.vbag.nl) twee verwijs-links heeft naar het vergoedingenoverzicht 2021. In deze vergoedingen-overzichten (zie de links hieronder) kunt u zien of en in welke mate uw zorgverzekeraar een mesologische behandeling vergoedt.

NB: aan de vermelding hiervan op deze website kunnen geen rechten worden ontleend. Wij raden u aan inzake vergoedingen altijd navraag te doen bij uw zorgverzekeraar.Elke zorgverzekeringsmaatschappij bepaalt haar eigen vergoedingenbeleid ten opzichte van de verschillende alternatieve- en complementaire geneeswijzen. 

De genoemde links zijn:

https://www.independer.nl/zorgverzekering/vergoedingen/natuurgeneeskunde.aspx

https://www.zorgwijzer.nl/vergoeding/alternatieve-geneeswijzen

*De WGBO stelt dat beide ouders of voogden die het ouderlijk gezag hebben, toestemming dienen te geven voordat een zorgverlener een minderjarige mag behandelen. Wanneer er slechts één ouder of voogd het ouderlijk gezag heeft, geldt uiteraard dat toestemming van alleen deze ene ouder voldoende is. Op basis van deze wetgeving heeft de overkoepelende register-organisatie RBCZ een plicht ingevoerd voor zorgverleners expliciete, schriftelijke toestemming te verkrijgen van diegene(n) die het ouderlijk/wettig gezag heeft/hebben over de minderjarige. Toestemmingsformulier minderjarigen.docx